fbpx

Stručně o montáži

Montáž termopanelů je možné uskutečnit za jakýchkoli podmínek. Nezáleží na počasí, ani není třeba doplňujících podklad pro panely. Montáž využívá modulárního systému, díky kterému do sebe panely jednoduše zapadají a není možné chybně nasměrovaný panel do ostatních zasunout. Pro optimální výsledek je nutné pouze vyplnit veškeré mezery. Každému zákazníkovi je poskytnut detailní návod pro montáž.

Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov

Před montáží

Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov

Po montáží

Rychlý návod pro montování fasádních panelů BELAN

Odrazit horizont (jednotná úroveň výšky) po celém obvodu fasády. Pro nastavení jedné úrovně výšky použijte výchozí profil (roh) po obvodu fasády nebo dřevěného bloku. Zkontrolujte svislé úhly a jejich rovnoběžnost. Pokud je svislá plocha vychýlena na 3 cm, je tato vada se odstraňuje pomocí těsnění z materiálu odolného proti vlhkosti. Pokud se odchýlí více než 3 cm, musí být použito laťování.

Montáž - Zateplování budov

Panely jsou přichyceny přímo k budově prostřednictvím otvorů v panelech. Panely se instalují zleva doprava na startovací roh, v řadách podél obvodu budovy. V době montáže každého panelu se spoje panelů vyplňují polyuretanovou pěnou – lepidlem (nebo těsnicí hmotou), aby se zabránilo cirkulaci vzduchu.
Díky připojení „drážka-hřeben“ se panely snadno spojují.

Montáž - Zateplování budov

Dlaždice se snadno řežou diamantovým kotoučem, což zajišťuje architektonickou svobodu zdobení obloukovýmí a jinými prvky. Stejný postup se použíje k sestavení prvků následujících řad, v místech dveří a oken se panely oříznou a dutina se vyplní polyuretanovou pěnou . Na jednu desku termopanelu se použíjí 5 vrutu s hmoždinkou nebo turbošrouby.

Podrobný popis možností instalace tepelných panelů «Belan» lze získat na stránce album technických řešení, nebo na stránce Video průvodce.

Montáž - Zateplování budov

Spojení panelu

Nástroje pro instalaci fasádních panelů BELAN