Montáž – termopanely EPS

Stručně o montáži

Montáž termopanelů je možné uskutečnit za jakýchkoli podmínek. Nezáleží na počasí, ani není třeba doplňujících podklad pro panely. Montáž využívá modulárního systému, díky kterému do sebe panely jednoduše zapadají a není možné chybně nasměrovaný panel do ostatních zasunout. Pro optimální výsledek je nutné pouze vyplnit veškeré mezery.

Návod na montáž fasádních panelů na bázi Pěnového polystyrenu (EPS)

1. Nástroje a spotřební materiál.

Perforátor, vrtačka, kotoučová pila, diamantový nebo nesegmentovaný řezný kotouč na beton, pistole na pěnu, PUR-lepidlo, olovnice, vodováha, spojovací prvky.

2. Příprava zdi

Je nutné detailně změřit geometrii fasády ze všech stran. Dále přeměřit úhlopříčku každé stěny. Pokud je vychýlení stěny více než 5 cm, je nutné laťování fasády. Pokud je svislá plocha vychýlena do 5 cm, tato vada se odstraňuje pomocí montážní pěny a těsnění z materiálu odolného proti vlhkosti.

3. Označení a startovací lišta

Nejdříve je potřeba si stanovit v jaké výšce s montáží panelů začneme. Odrazit horizont (jednotná úroveň výšky) po celém obvodu fasády. Pro nastavení jedné úrovně výšky použijte startovací lištu. Startovací lišta může být dočasná nebo trvalá.

4. Montáž

Montáž je nutné začínat od levého dolního rohu. Panely se montují zleva doprava na startovací lištu, v řadách podél obvodu budovy.  Panel se instaluje na místo montáže a ukotví se ke zdi. Přichycení panelů se provádí prostřednictvím PUR lepidla a otvorů v panelech přímo k budově. Při montáži musí být víčko spojovacího prvku hlubší než šev.  Panel se snadno řeže diamantovým nebo nesegmentovaným řezným kotoučem na beton. Díky modulárnímu systému a spojení „drážka-hřeben“ panely snadno zapadají do sebe při montáži.

5. Spárování

Spárování mezi dlaždicemi se provádí mrazuvzdornou fasádní spárovací hmotou pro široké spáry pomocí stěrky.

Montáž - termopanely EPS
Montáž - termopanely EPS
Montáž - termopanely EPS
Montáž - termopanely EPS
Montáž - termopanely EPS
Montáž - termopanely EPS
Scroll to Top