Montáž – Zateplování budov

Stručně o montáži

Montáž termopanelů je možné uskutečnit za jakýchkoli podmínek. Nezáleží na počasí, ani není třeba doplňujících podklad pro panely. Montáž využívá modulárního systému, díky kterému do sebe panely jednoduše zapadají a není možné chybně nasměrovaný panel do ostatních zasunout. Pro optimální výsledek je nutné pouze vyplnit veškeré mezery. Každému zákazníkovi je poskytnut detailní návod pro montáž.

Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov

Před montáží

Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov

Po montáží

Návod na montáž fasádních panelů BELAN

1. Nástroje a spotřební materiál.

Perforátor, vrtačka, kotoučová pila, diamantový nebo nesegmentovaný řezný kotouč na beton, pistole na pěnu, PUR-lepidlo, olovnice, vodováha, spojovací prvky.

2. Příprava zdi

Je nutné detailně změřit geometrii fasády ze všech stran. Dále přeměřit úhlopříčku každé stěny. Pokud je vychýlení stěny více než 5 cm, je nutné laťování fasády. Pokud je svislá plocha vychýlena do 5 cm, tato vada se odstraňuje pomocí montážní pěny a těsnění z materiálu odolného proti vlhkosti.

3. Označení a startovací lišta

Nejdříve je potřeba si stanovit v jaké výšce s montáží panelů začneme. Odrazit horizont (jednotná úroveň výšky) po celém obvodu fasády. Pro nastavení jedné úrovně výšky použijte startovací lištu. Startovací lišta může být dočasná nebo trvalá (obr. 1).

4. Montáž

Montáž je nutné začínat od levého dolního rohu. Panely se instalují zleva doprava na startovací lištu, v řadách podél obvodu budovy. Ořízneme panel kotoučovou pilou pod úhlem 90 nebo 45 stupňů (obr. 2). Před montáží na zadní straně panelu v polyuretanové vrstvě pomocí stavebního nože se provádí 3 rovnoběžné řezy, 25 mm, aby zmizelo zbytkové napětí (obr. 3). Řezy se provádějí podél delší strany panelu, ve stejné vzdálenosti od okraje a od sebe navzájem. Na místa řezu a diagonálně se nanáší polyuretanové lepidlo (obr.4) a taktéž polyuretanové lepidlo se nanáší na zámky po obvodu panelu (obr. 5). Panel se instaluje na místo montáže a ukotví se ke zdi (obr. 6). Přichycení panelů se provádí prostřednictvím otvorů v panelech přímo k budově. Při montáži musí být víčko spojovacího prvku hlubší než šev. První spojovací prvek se kotví uprostřed panelu poté všechny ostatní upevňovací prvky (obr. 7). Panel se snadno řeže diamantovým nebo nesegmentovaným řezným kotoučem na beton. Díky modulárnímu systému a spojení „drážka-hřeben“ panely „Belan“ snadno zapadají do sebe při montáži.

Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov
Montáž - Zateplování budov

Podrobný popis možností instalace tepelných panelů „Belan“ lze získat na stránce Montážní manuál pro fasádní systém Belan nebo na stránce Video průvodce.

Spojení panelu

Varianty použití panelů

Doporučený výběr upevňovacích materiálů

Nástroje pro instalaci fasádních panelů BELAN

Přejít nahoru