Objevte moderní zateplovací systém

Mezi obvyklé zateplovací materiály patří například polystyren či vata. V poslední době se však na našem trhu začínají objevovat různá alternativní řešení, která vynikají svými termoizolačními vlastnostmi. Jedním z moderních zateplovacích systému jsou fasádní tepelně izolační panely. Takové termopanely lze použít pro obkládání a zateplování bytových i nebytových budov (například rodinných domů nebo firemních objektů), přičemž jsou vhodné pro všechny druhy stěn, ať už jsou postavené z betonu, cihel či nosníků.

Proč právě fasádní panely?

Jednoduše proto, že fasádu neděláte na pár let.

Fasádní zateplovací panel je certifikovaný výrobek na trhu stavebních materiálů v rámci EU. Termopanel je nový unikátní výrobek určený jak pro tepelnou izolaci, pro fasádní dekoraci. Základem panelu je tvrdá polyuretanová pěna (BASF). Polyuretanová pěna splňuje hygienické standardy, nevytváří živnou pudu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, vytváří zdravé prostředí, vhodné i pro alergiky. Vnější strana panelu je vyrobena z betonových dlaždic s již vytmelenými spárami. Díky tvrdé polyuretanové pěně, svými tepelně izolačními vlastnostmi předčí jiné běžně používané zateplovací systémy (polystyren, vata). Zcela odpadají kroky jako je zateplení zdiva před finální úpravou. Panely se montují přímo na obvodové zdivo bez dalších úprav.
Na tepelně izolační fasádní panely se zkrátka můžete spolehnout. Výsledky testů ukázaly, že tyto panely disponují výbornou odolností proti mrazu, mechanickému poškození a opotřebení. Tepelný odpor (hodnota R) jasně určuje tvrdou polyuretanovou pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou jako nejúčinnější izolační prostředek. Nenasákavost PUR pěny zabraňuje v zimě úniku tepla, čímž snižuje spotřebu energie na vytápění, a v létě naopak nepropouští teplo dovnitř.

Fasádní zateplovací panel 51 mm, 71 mm

Fasádní termopanely – to je už hotová fasáda, spojení dekorace betonovými dlaždicemi a pevného tepelně izolačního základu (tvrdá polyuretanová pěna).

Takto vypadá termopanel před montáží na fasádu.

Technické parametry PUR panelů
Technické parametry PUR panelů
Technické parametry PUR panelů
Technické parametry PUR panelů
cokolad-granit_rd
Nejnižší součinitel tepelné vodivosti​

Polyuretanová pěna má mezi tepelně izolačními materiály nejnižší koeficient tepelné vodivosti λ= 0,024 W/mK.

Požární odolnost​​​

Panel se vztahuje k třídám hořlavosti B-s1, d0.

Nepropouštějí molekuly vody a vlhkosti
Životnost je více než 50 let​​

Nepodléhají rozkladu a hnilobě, neplesniví, neklesají pod vlivem sezónních teplotních výkyvů, atmosférických srážek.

Nízká hmotnost​​

Několikrát nižší v porovnaní s běžným betonovým obkladem.

Absence studených mostů​​

Porovnání užitných vlastnosti různých typů zateplení

Tabulka zobrazující užitné vlastnosti různých druhů zateplení

Porovnání tepelné vodivosti různých izolačních materiálů

Zateplovací systém

Vzhledem k tomu, že izolační materiál je paropropustný, to po vytvoření kondenzátu uvnitř izolačního materiálu, vlhkost, v důsledku membránového efektu, již nemůže vyjít ven a hromadí se v izolaci. To v průběhu času vede k vzniku plísní na stěně.

Tvrdá polyuretanová pěna má uzavřenou strukturu a nemá ve svém složení kyslík, což znamená, že izolační materiál nepropouští vlhkost, to znemožňuje výskyt kondenzátu. Znamená to, že vaše stěny budou vždy zdravé.

Přejít nahoru