fbpx

Objevte moderní zateplovací systém Belan

FASÁDNÍ MATERIALY

Mezi obvyklé zateplovací materiály patří například polystyren či vata. V poslední době se však na našem trhu začínají objevovat různá alternativní řešení, která vynikají svými termoizolačními vlastnostmi. Jedním z moderních zateplovacích systému jsou fasádní tepelně izolační panely Belan. Takové termopanely lze použít pro obkládání a zateplování bytových i nebytových budov (například rodinných domů nebo firemních objektů), přičemž pasují na všechny druhy stěn, ať už jsou postavené z betonu, cihel či nosníků.

Co je fasádní panel Belan.

Fasádní zateplovací panel Belan je certifikovaný výrobek na trhu stavebních materiálů v rámci EU. Termopanel je nový unikátní výrobek, určený jak pro tepelnou izolaci, tak pro fasádní dekoraci. Základem panele je tvrdá polyuretanová pěna (BASF). Polyuretanová pěna splňuje hygienické standardy, nevytváří živnou pudu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, vytváří zdravé prostředí, vhodné i pro alergiky. Vnější strana našeho termopanelu je vyrobena z vibrolisovaného lehčeného betonu s použitím vysoce pevného cementu «mramornit». Tepelně izolačními vlastnostmi předčí zateplovací systém /polystyren,vata/, díky tvrdému monolitnému pěnopolyuretanu. Zcela odpadají kroky jako je zateplení zdiva před finální úpravou. Panel se montují okamžitě na obvodové zdivo bez dalších úprav.

Snadná montáž systémem rychlého skládání s vyloučením mokrých procesů. Nevyžadují spárování.

Kvůli absenci „mokrých“ procesů může být fasáda dokončena fasádní panely kdykoliv během roku. Jednotlivé prvky se snadno a rychle montují na stěny a spojují navzájem. Korekce vertikálních odchylek a nepravidelností povrchu se provádí pomocí latě. Výsledkem je pevné obložení domu bez „studených mostů“. Fasáda s použitím panelů Belan nebude muset být opravena po dobu nejméně 50 let.

Fasádní zateplovací panel Belan 50 mm

Fasádní zateplovací panel Belan 100 mm

Takto vypadá termopanel před montáží na fasádu.

Korál
fasádní panel BELAN
FASÁDNÍ MATERIALY

Proč zateplovat dům pomocí panelů Belan.

Nejnižší součinitel tepelné vodivosti​

Polyuretanová pěna má mezi tepelně izolačními materiály nejnižší koeficient tepelné vodivosti λ= 0,025 W/mK. Tepelná izolační schopnost tvrdého PUR je velmi vysoká při malou tloušťky izolační vrstvy.

Nepropouštějí molekuly vody a vlhkosti​​

Pěny s uzavřenou buněčnou strukturou disponují velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti, mají dlouhou životnost a jsou ekologicky nezávadné.

Životnost je více než 50 let​​

Nepodléhají rozkladu a hnilobě, neklesají pod vlivem sezónních teplotních výkyvů, atmosférických srážek, agresivní průmyslové atmosféry. Polyuretanová pěna splňuje hygienické standardy, neplesniví a vytváří zdravé prostředí, vhodné i pro alergiky, pro hlodavce má nulovou potravinovou hodnotu.

Požární odolnost​​​

Panel se vztahuje k třídám hořlavosti B-s1, d0.
B - Velmi omezeně přispívá k vývinu požáru.
s1 - Téměř bez kouře. d0 - Žádné plamenně hořící kapky

Nízká hmotnost​​

Několik krát nižší v porovnaní s betonovým obkladem.

Absence studených mostů​​

Kvůli absenci „mokrých“ procesů může být fasáda dokončena tepelnými panely kdykoliv během roku. Nevyžadují spárování.

Srovnání tepelně izolačních dokončovacích materiálů

(Všechna data jsou orientační.)

Výstřižek

Foto panelů