Objevte moderní zateplovací systém Belan

Mezi obvyklé zateplovací materiály patří například polystyren či vata. V poslední době se však na našem trhu začínají objevovat různá alternativní řešení, která vynikají svými termoizolačními vlastnostmi. Jedním z moderních zateplovacích systému jsou fasádní tepelně izolační panely Belan. Takové termopanely lze použít pro obkládání a zateplování bytových i nebytových budov (například rodinných domů nebo firemních objektů), přičemž jsou vhodné pro všechny druhy stěn, ať už jsou postavené z betonu, cihel či nosníků.

Proč právě fasádní panely Belan?

Jednoduše proto, že fasádu neděláte na pár let.

Fasádní zateplovací panel Belan je certifikovaný výrobek na trhu stavebních materiálů v rámci EU. Termopanel je nový unikátní výrobek, určený jak pro tepelnou izolaci, tak pro fasádní dekoraci. Základem panelu je tvrdá polyuretanová pěna (BASF). Polyuretanová pěna splňuje hygienické standardy, nevytváří živnou pudu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, vytváří zdravé prostředí, vhodné i pro alergiky. Vnější strana panelu je vyrobena z betonových dlaždic „Mramornit“ s již vytmelenými spárami. Díky tvrdé polyuretanové pěně, svými tepelně izolačními vlastnostmi předčí jiné běžně používané zateplovací systémy (polystyren,vata). Zcela odpadají kroky jako je zateplení zdiva před finální úpravou. Panely se montují přímo na obvodové zdivo bez dalších úprav.

RYCHLÁ A SUCHÁ MONTÁŽ

Montáž lze provádět celoročně, za jakéhokoliv počasí.  Nevyžaduje se spárování.

Fasádní zateplovací panel Belan 51 mm

Fasádní zateplovací panel Belan 100 mm

Takto vypadá termopanel před montáží na fasádu.

Korál
fasádní panel BELAN
FASÁDNÍ PANELY

Varianty použití panelů

cokolad-granit_rd
Nejnižší součinitel tepelné vodivosti​

Polyuretanová pěna má mezi tepelně izolačními materiály nejnižší koeficient tepelné vodivosti λ= 0,025 W/mK.

Požární odolnost​​​

Panel se vztahuje k třídám hořlavosti B-s1, d0.

Nepropouštějí molekuly vody a vlhkosti
Životnost je více než 50 let​​

Nepodléhají rozkladu a hnilobě, neplesniví, neklesají pod vlivem sezónních teplotních výkyvů, atmosférických srážek.

Nízká hmotnost​​

Několikrát nižší v porovnaní s běžným betonovým obkladem.

Absence studených mostů​​

Porovnání užitných vlastností různých typů zateplení

Tabulka zobrazující užitné vlastnosti různých druhů zateplení